STYRKETANKEN®

FÖR ORGANISATIONEN SOM HJÄLPER JOBBSÖKARE

VARFÖR STYRKETANKEN®?

Ett komplett digitalt kompetenspaket för arbetssökande!

 

Att söka jobb är en starkt underskattad kompetens!


Vad är då skillnaden på Styrketanken® och andra verktyg för att öka jobbsökarkompetensen? Jo, att det är ett heltäckande ”gör-det-själv”-paket som tar användaren från att vara en vilsen nyarbetslös till att bli en effektiv jobbsökare, helt på egen hand!


Beteendeenkät, Styrkerapport, Tolkning och reflektion med interaktiv e-learning och en Digital bok innehållande text och övningar ger tillsammans stödet till ett personligt brev och CV som alltid är utformat i relation till det rätta jobbet på den rätta arbetsplatsen och är fyllt med de rätta orden. Allt detta i ett paket!

”Efter att ha gått igenom Styrketanken® ser vi det som en intressant produkt som vi kan komma att använda när den är en lämplig lösning för jobbsökaren."

      Johan Frisö, Verksamhetsansvarig, KFS Företagens Trygghetsfond

Fördelar för er:


1. Tidseffektivitet


Sparar tid som istället kan läggas på de som verkligen behöver mer och fördjupad hjälp, utan att det är ett långsiktigt åtagande för er.2. Omedelbar hjälp


Digitalt hjälpmedel som kan ges omedelbart vid nyarbetslöshet för snabb åtgärd och som ger användaren handgriplig hjälp till självhjälp.3. Jobbsökaren gör allt själv


Allt görs av användaren själv med hjälp av de 4 delar som ingår i paketet:

Fördelar för jobbsökaren:


1. Ökad kompetens


Ger bättre självförtroende, ökad självinsikt och stark kompetens samt en röd tråd i jobbsökandet då informationen är komplett och hänger ihop. 2. Äger sin egen process


”Gör-det själv”-paket med snabb start och egen styrning av processen. Allt görs i egen takt och med egna analyser och reflektioner, vilka är inbyggda i metoden. Jobbsökaren blir sin egen jobbcoach!3. Ökar sannolikhet för intervju


En starkt ökad jobbsökarkompetens genom hela processen, från kompetens- och styrkekartläggning via noggrann selektering av lämplig arbetsgivare och roll, till ett helt och hållet personligt och jobbinriktat personligt brev och cv ökar sannolikheten att få komma på intervju. 

  • Beteendeenkät
  • Styrkerapport
  • Interaktiv e-learning för personlig tolkning och reflektion kring rapporten 
  • Digital bok med text och övningar

Jag har fått både muntlig återkoppling och återkoppling via filmen ”Dina styrkor” på min ProScan rapport och tycker personligen att filmen gav mig mer, då jag själv kan bestämma takten, kan pausa när jag vill, stanna upp och reflektera lite extra över olika delar i rapporten.


Filmen har gett mig en ökad medvetenhet om vilka styrkor jag har, vad som motiverar mig och vad jag behöver för att kommer till min rätt. Det har varit värdefullt för mig.


Dessutom uppskattade jag den personliga styrkerapporten i slutet av filmen. Här ges utrymme till reflektion och sammanfattning av ens styrkor och motivatorer. Till sin hjälp har man ett antal väl valda frågor som jag ser som värdefulla att stanna upp och fundera kring. När man väl har svaren på dessa frågor har man fått bra hjälp med att synliggöra vad man kan lyfta fram i sitt cv och personliga brev om sig själv och på så sätt kommit vidare i sin jobbsökarprocess.

Monica Sjöstrand Törnqvist, jobbat med HR sedan 1997, varav 10 år som HR-chef